De (F)Luisterboom is een plek waar je individuele coaching en begeleiding kan vinden voor kinderen, adolescenten, ouders, gezinnen en volwassenen, alsook workshops en trainingen in groep. Dit vanuit verschillende invalshoeken en methodieken, en steeds vanuit een verbindende basishouding.

Met het gekozen aanbod wil ik graag bijdragen aan het versterken van de eigen verbinding, alsook de verbinding met de ander(en), om zo tot zelfinzicht en wederzijds begrip te kunnen komen, en op een meer bewuste en zorgzame manier met zichzelf en anderen te kunnen omgaan.

Ik hoop van ganser harte dat de (F)Luisterboom voor velen een thuis mag worden, een thuiskomen bij zichzelf en/of bij de ander(en), een thuis waar eenieder zichzelf kan zijn, zowel collega’s/huisgenoten onder elkaar, als iedereen die we er mogen verwelkomen!

 

Gastvrouw en bezielster Anniek Leroux