(F)Luisteren

Kenmerkend aan de (F)Luisterboom is dat alle zorgverleners het grote belang van luisteren vooropstellen, in het bijzonder je helpen luisteren naar jezelf. Het is belangrijk dat jij jouw helderheid, jouw duidelijkheid en rust kan vinden. En als er al iets gezegd wordt, dan is dit op een zeer zorgzame manier of fluisterend. Dit opdat jij alle ruimte krijgt die nodig is, en zodat we waarborgen dat de antwoorden steeds jouw antwoorden zijn.

Luisteren

Het luisteren is meer dan zwijgen en u als cliënt laten spreken. Deze manier van luisteren werd gevonden in het gedachtengoed “Geweldloze Communicatie” van Marshall Rosenberg. In “Geweldloze Communicatie” ziet Rosenberg empathisch luisteren als belangrijkste sleutel om met jezelf en anderen in verbinding te komen.

Wanneer we in ons leven geconfronteerd worden met uitdagende situaties/beslissingen of ergens vastlopen, dan speelt de interactie met onszelf en met anderen daarbij een grote rol. Die interactie is communicatie. De manier waarop we communiceren maakt dat situaties soms heel uitdagend en complex worden. Hoe we communiceren is dan ook zeer essentieel om tot (zelf)inzicht, (zelf)verbinding, (zelf)herstel te komen en zo tot beweging, groei, verandering en oplossingen. Het is cruciaal om ons hiervan meer bewust te worden.

Geweldloze Communicatie begint met je bewust te worden van je intentie. Wat is mijn intentie als ik spreek en/of reageer? Dit vraagt om te vertragen en te luisteren, in de eerste plaats naar jezelf - Zelfempathie. Daarbij leg je de focus op wat je voelt en vooral op wat je onderliggend nodig hebt. Vanuit die helderheid kan je ervoor kiezen om je eerlijk uit te drukken - Eerlijk Spreken. Of je kan ervoor kiezen om met je aandacht bij de ander te zijn - Empathisch Luisteren. Op een geweldloze manier communiceren is telkens opnieuw een bewuste keuze maken voor een van deze 3 bewegingen, waarbij deze elkaar voortdurend afwisselen.

Wil je meer weten over Geweldloze Communicatie, bezoek dan de website van Het Centrum voor Nonviolent Communication of de website van BlaBla, de organisatie waarmee Corrylaura Van Bladel in ons land mensen inwijdt in de wereld van Marshall Rosenberg. Met trots noem ik haar meter van de (F)Luisterboom (zie ook mijn verhaal).

De boom

De boom in de (F)Luisterboom staat symbool voor de kracht en het evenwicht dat bereikt wordt als je in verbinding staat met jezelf, met de ander en je omgeving.

Een boom is een stabiel onderdeel van de natuur. Zijn leven overstijgt vele malen dat van de mens en dat komt voor een stuk omdat een boom beperkt is in zijn vrijheid. Een boom kan niet rondlopen (en zijn wortel breken), een boom kan hooguit groeien in de richting vanwaar het meeste zonlicht komt en kan zich laten krommen door de wind. Het is die beperkte vrijheid die er ook voor zorgt dat een boom niet anders kan dan in verbinding staan met zichzelf en met de natuur rondom hem. Een boom denkt niet na over hoeveel takken hij wil of hoe groot hij wil worden. Een boom groeit als vanzelf.

Door in de (F)Luisterboom een rijke, voedzame bodem aan te bieden, willen we je ondersteunen om terug te kunnen wortelen en aarden. Belangrijk hierbij is dat jij kiest wat je voedt. De (F)Luisterboom helpt je hierbij.

Ook de bodem, de vertrouwde omgeving van wie hulp zoekt, willen we mee helpen verrijken. Zo gaan we je, vooral bij het individuele aanbod, uitnodigen om uw omgeving mee te laten participeren in de begeleiding. Niet alleen het kind of de volwassene, maar ook ouders, leerkrachten, familie en vrienden, als partners en collega’s vormen allemaal een stukje van de wereld waarin wij allemaal wortelen. Belangrijk hierbij is dat we jouw ritme volgen en dat jij jouw richting bepaalt.

In de (F)Luisterboom willen we ook stilstaan bij de manier waarop we ons letterlijk voeden. Als een boom niet de nodige voedingsstoffen uit zijn bodem haalt, dan is de kans groot dat hij ziektes krijgt en zal hij ook niet kunnen uitgroeien tot een gezonde levenskrachtige boom. Het is belangrijk om ons lichaam ook letterlijk op zo’n manier te voeden en ondersteunen, dat we ons vitaal en energiek voelen. Daar zit onze levensenergie. Dat is de brandstof die onze drijfveren in beweging brengt en draaiende houdt.

Wat elke boom uniek maakt, is uiteraard zijn kruin, de takken en de bladeren. De takken symboliseren de vele talenten die in elk van ons tot ontwikkeling kunnen komen. De beweging van de bladeren staat symbool voor het op flexibele manier kunnen omgaan met wat het leven ons brengt. Wat op ons af komt hebben we niet in de hand, en kan soms heel overweldigend zijn. Bij de (F)Luisterboom helpen we je om terug contact te maken met jezelf, jouw innerlijke krachtbron, en om je talenten te (her)ontdekken. We begeleiden je om terug zuurstof aan jezelf en je omgeving te geven, zodat je de beste versie van jezelf kan worden, een gezonde boom met voldoende draag-, veer- en levenskracht.

Als we hier samen in slagen, dan zijn wij er bij de (F)Luisterboom alvast van overtuigd dat net zoals een boom die mooie vruchten voortbrengt, je levenswandel ook meer geluk en levensvreugde zal voortbrengen.

 

 

"Tussen wat wordt
gezegd en niet bedoeld
en wat wordt bedoeld
en niet gezegd gaat
de meeste liefde verloren."

Khalil Gibran