Anniek Leroux

Anniek Leroux - Meer dan logopedie

Gastvrouw en bezielster van de (F)Luisterboom.

Ik studeerde af als logopediste, en deed ervaring op in tal van centra zoals MPI, Revalidatiecentra, Centra voor geestelijke gezondheidszorg. Vanuit mijn ervaring dat klassieke logopedie te beperkt wordt ingezet, besloot ik het anders aan te pakken. De (F)Luisterboom geeft mij de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor wie mij opzoekt. Samen met u en uw kind gaan we op zoek naar hoe we de communicatie- taal- en/of leermoeilijkheden kunnen aanpakken. De verbinding tussen kind, ouder en leerkracht neem ik graag mee in de zoektocht naar een werkende begeleiding. Geweldloze Communicatie (zie verder) vormt een hoeksteen van mijn aanpak. Ik merk dat als ik kinderen ten volle kan verwelkomen, en als ik vol-ledig aanwezig kan zijn in het moment bij wat er zowel bij mij als bij hen leeft, er een bereidheid tot samenwerking ontstaat. Als ik de tijd neem om vanuit verbinding empathisch te luisteren (Luisteren) en eerlijk te spreken (Fluisteren), dan krijgen kinderen telkens opnieuw kansen om zichzelf te ontdekken en beter te leren kennen. En zo groeien ze in (zelf)vertrouwen, eigenwaarde, eigen kracht en het opnemen van eigen verantwoordelijkheid.

Geweldloze communicatie

Ik startte een lange en intensieve reis naar binnen, en volgde heel wat verschillende korte en langere trajecten in dit gedachtengoed. Vanuit mijn enthousiasme voor dit gedachtengoed en het verlangen dit mee kenbaar te maken bij mensen is de (F)Luisterboom ontstaan. Vanuit de (F)Luisterboom wil ik dit gedachtengoed zichtbaar maken en hiervoor organiseer ik opleidingen en workshops. Daarbij leeft bij mij de wens om er met andere zorgverleners te kunnen samenwerken die even enthousiast zijn van dit gedachtengoed en deze basishouding willen meenemen in hun manier van werken, dit ieder vanuit zijn/haar eigen vakgebied.

Wilt u meer weten over mijn levensloop en hoe deze tot de (F)Luisterboom heeft geleid, klik op mijn verhaal

Contacteer me als u denkt dat ik iets voor u kan betekenen.

Riziv-nr. 5/88432/67/801

E-mail: anniek AT defluisterboom.be

Tel: 0485 18 79 50

RIZIV 5/88432/67/801

Facebook